Monday, August 6, 2007

faktor yang menyebabkan perubahan kadar kematian di Malaysia.


* Setelah kita mengetahui kadar kelahiran di Malaysia, maka kadar kematian dan faktor-faktor yang menyebabkan kadar kematian ini juga penting untuk diketahui. berikut adalah
faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kadar kematian di Malaysia:


Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kadar kematian di Malaysia.Kadar kematian di Malaysia menurun daripada 19.5% pada tahun 1990.

faktor-faktor yang menyebabkan kadar kematian menurun:

peningkatan dalam taraf kesihatan - kerajaan Malaysia menyediakan kemudahan perubatan di klinik dan di hospital kerajaan - mengenakan bayaran rawatan yang rendah, bayi diberikan suntikan cacar dan suntikan tiga antigen dengan percuma di klinik dan di hospital kerajaan ; susu percuma diberikan kepada ibu dan penduduk yang miskin ; pelajar miskin diberikan makanan dan susu percuma di sekolah.

peningkatan dalam taraf hidup dan sosioekonomi - menikmati makanan berzat - menambahkan taraf kesihatan ; kawasan petempatan dengan kemudahan asas yang baik

bekalan air melalui paip dan kemudahan pembuangan najis serta sampah yang baik ; bekalan air yang bersih menghalang penyakit seperti kelera dan tafiod .

pertumbuhan ekonomi negara sosioekonomi rakyat Malaysia - pendapatan per kapita setahun rakyat Malaysia RM3734 (1980) .

peningkatan taraf pendidikan rakyat Malaysia - memahami bahayanya penyakit seperti malaria, deman denggi, dan AIDS ; belajar cara-cara menghindarkan atau mengurangkan kemungkinan menghidap penyakit-penyakit tersebut .

kerajaan melancarkan program-program kesedaran tentang penyakit-penyakit tersebut dan bagaimana mencegahnya melalui media massa seperti televisyen; pelajar diberi pendidikan kesihatan supaya menjaga kesihatan dan menjauhi penyakit ; Kementerian Kesihatan mengadakan kempen anti merokok, keburukan penyalahgunaan dadah , kencing manis, dan penyakit jantung .


No comments: